27 Σεπτεμβρίου 2010

Maroons

Maroons ονομάζονταν οι αφρικανοί φυγάδες δούλοι στην Καραιβική, που ήδη από τον 16ο αιώνα έφτιαχναν αυτόνομους οικισμούς μακρυά από τις αποικίες των Ευρωπαίων. Πολλές φορές οι maroons ανακατευόντουσαν και με τους ινδιάνους γηγενής για να αντιμετωπίσουν μαζί τον κίνδυνο τον λευκών.

Maroons is the name used for the african runaway sclaves in the Carribean at hte age of piracy. As early as in the 16th century, these runaway sclaves used to found autonomous settelments. Pretty often, Maroons were mixed with indian people in order to resist against the white danger.


Τον 17ο αιώνα, οι maroons ήταν πλέον μια υπολογίσημη δύναμη στην καραιβική, βοηθόντας κατά περίπτωση τους πειρατές ή τους κουρσάρους εναντίων (κυρίως) των ισπανών. Η πιο γνωστή περίπτωση συνεργασίας τους με τους Ευρωπαίους, ήταν η επίθεση του Francis Drake στον Παναμά, όπου μαύροι φυγάδες πολέμησαν στο πλευρό του Άγγλου κουρσάρου εναντίων των Ισπανών.

In the 17th century, maroons were an established power in the Caribbean, helping either Pirates or Privateers in their fights against Europeans (mainly against the Spanish). The most well known ocassion of European - maroon alliance was the assault of Francis Drake against Panama, where black fugitives fought with the side of the english privateer agains the Spanish.   

Θέλοντας να συμπεριλάβω τους maroons σε σενάρια του LotHS είτε ως αυτόνομο warband, είτε ως συμμάχους, έφτιαξα τους παρακάτω κανόνες. Φυσικά θέλει αρκετό playtest αλλά πιστεύω ότι είναι μια καλή βάση!

I wrote the following rules in order to use maroon warbands in LotHS scenarios, used as an autonomous crew list or as allies of the official crew lists. In any case the rules for Maroons need some playtesting, however I feel that they are a good basis for future games!
Maroons                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου